1. icon-credit-housing.png Жилищен кредит Жилищен кредит ПРОМО 2.99% лихва
 2. icon-credit-most.png Кредит Мост за смяна на жилище Купете ново жилище като в същото време продадете притежаван от вас имот
 3. icon-credit-building.png Жилищен кредит за строителство Финансирайте строителство на своето жилище
 4. icon-credit-mortgage.png Ипотека Потребителски кредит с ипотека
 • Кандидатствай сега
X
 1. Продукт
 2. Лични данни

Кредит Мост за смяна на жилище

Купете ново жилище като в същото време продадете притежаван от вас имот


с размер:


Срок в месеци:

месеца


Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Данни за контакт


 1. Можете да се свържете с мен *:

Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Кредит Мост за смяна на жилище

Купете ново жилище като в същото време продадете притежаван от вас имот
Предимства на кредита:
До 100 % финансиране
Без ограничение за максималния размер
Имате 12 месеца, в които да продадете старото си жилище

Жилищен кредит Мост ви дава възможност да:

 • закупите ново жилище без да изчаквате докато продадете старото си
 • имате на разположение 12 месеца, през които да продадете старото си жилище на най-изгодната за вас цена


Основни предимства:

 • финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище
 • без ограничение за максимален размер на кредита
 • без ограничение от експлоатационния период на жилището и от типа строителство.
 • максимален срок на погасяване - до 30 години с 12 месеца за погасяване на частта „Мост”
 • без такса за погасяване на частта „Мост”.
 • прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване  

Размер на кредита

  • Минимум – 5000 лева или равностойност в евро
  • Максимум – до 100% от пазарната стойност на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от Банката.

 

Валута на кредита

  • Лева или Евро


Срок

  • От 3 до 30 години
  • Клиентът разполага с максимален срок от 12 месеца, за да продаде старото си жилище и да погаси изцяло частта Мост без заплащане на такса за това