1. icon-credit-housing.png Жилищен кредит Жилищен кредит ПРОМО 2.99% лихва
 2. icon-credit-most.png Кредит Мост за смяна на жилище Купете ново жилище като в същото време продадете притежаван от вас имот
 3. icon-credit-building.png Жилищен кредит за строителство Финансирайте строителство на своето жилище
 4. icon-credit-mortgage.png Ипотека Потребителски кредит с ипотека
 • Кандидатствай сега
X
 1. Продукт
 2. Лични данни

Жилищен кредит

Жилищен кредит ПРОМО 2.99% лихва


Жилищен кредит с фиксиран лихвен % за първите 10 години в ЛЕВА с размер:

100000 BGN


Срок в месеци:

12 месеца


Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Данни за контакт


 1. Можете да се свържете с мен *:

Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Жилищен кредит

Жилищен кредит ПРОМО 2.99% лихва
Предимства на кредита:
Жилищен кредит ПРОМО 2.99% лихва
До 15 години срок на погасяване
Калкулатор:
 1. Изберете размер на вашия кредит:
 2. Изберете срок на вашия кредит (месеци):
 1. Изберете размер на вашия кредит:
 2. Изберете срок на вашия кредит (месеци):

Жилищен кредит - сега с още по-добри  промоционални лихвени условия!

 • 2.99 % променлив годишен лихвен процент за кредити в лева
 • Минимална сума на кредита 100 000 лв.
 • Максимален срок на кредита до 180 месеца
 • Възможност за рефинансиране на съществуващи кредити от други банки без такса одобрение

 

Пример за кредит за 100 000 за 15 години

 • Годишен процент на разходите (ГПР) – 3.73% за лева;
 • Променлив лихвен процент - 2.99% за лева;
 • Месечна вноска – 711.94 лв.;
 • Брой месечни вноски – 180 месеца;
 • Такса Одобрение – 380 лв.;
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.;
 • Такса за оценка на имот - 110 лв.;
 • Държавна такса за вписване на ипотека - 100 лв;
 • Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за 
  кредит: 3 682.25 лв**.;
 • Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит –863.84 лв.;
 • Обща дължима сума – 129 925.043 лв.


Жилищният кредит е целеви кредит, който се отпуска за:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на съществуващ жилищен кредит

 Полезна информация:

 • Тарифа - Тарифа за такси и комисионни за индивидуални клиенти
 • Условия
  -
  Ипотека на недвижимия имот
  -
  Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
  -
  Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
  -
  Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.
 • Образци на договори, вкл. Общи условия

 • Лихвена политика
  -
  Лихвена политика по кредитни продукти 


Кандидатствай сега

С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.