1. icon-credit-housing.png Жилищен кредит Сега с по-нисък лихвен процент за първите 2 години *
 2. icon-credit-most.png Кредит Мост за смяна на жилище Купете ново жилище като в същото време продадете притежаван от вас имот
 3. icon-credit-building.png Жилищен кредит за строителство Финансирайте строителство на своето жилище
 4. icon-credit-mortgage.png Ипотека Потребителски кредит с ипотека
 • Кандидатствай сега
X
 1. Продукт
 2. Лични данни

Жилищен кредит

Сега с по-нисък лихвен процент за първите 2 години *


с размер:


Срок в месеци:

месеца


Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Данни за контакт


 1. Можете да се свържете с мен *:

Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Жилищен кредит

Сега с по-нисък лихвен процент за първите 2 години *
Предимства на кредита:
4.19 % фиксиран годишен лихвен процент за първите 2 години
5.59% фиксиран годишен лихвен процент за следващите 96 месеца
До 30 години срок на погасяване
Калкулатор:
 1. Изберете размер на вашия кредит:
 2. Изберете срок на вашия кредит (месеци):

УСЛОВИЯ ПО ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ В ЛЕВА С ПРОМОЦИОНАЛЕН ЛИХВЕН ЛИХВЕН ПЕРИОД ЗА ПЪРВИТЕ 2 ГОДИНИ:

 • 4.19 % фиксиран годишен лихвен процент за първите 24 месеца
 • 5.59 % фиксиран годишен лихвен процент за останалите 96 месеца
 • 5.59 % променлив лихвен процент за кредити в евро за останалия срок
 • За суми над 75000 лева
 • Срок на изплащане до 30 години
 • Без такса одобрение при рефинансиране на съществуващи кредити


ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 • Жилищен кредит с промоционален лихвен период за първите 2 години в лева

 • Пример за кредит 75 000 лева за 20 години с 4.39% фиксиран лихвен процент за първите 24 месеца, 5.69% фиксиран лихвен процент за останалите 96 месеца, 5.69 % променлив лихвен процент за останалия срок на кредита

  Пример за кредит 75 000 лева за 20 години
  ГПР% – 6.13% за кредити в лева
  Месечна вноска за първите 24 месеца –  480.17 лева;
  Месечна вноска за следващите 96 месеца – 534.02 лева;
  Месечна вноска за останалия срок от кредита – 534.02 лева;
  Брой погасителни вноски – 240
  Обща дължима сума –  128 792.21 левa
  Такса одобрение – 380лв.;
  Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лева;
  Такса за оценка на имот – 110 лева;
  Държавна такса за вписване на ипотека – 75 лева
  Застраховка „Живот” (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 4  4016.35 лева;
  Имуществена застраховка (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит –  926.53 лева


Жилищният кредит е целеви кредит, който се отпуска за:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на съществуващ жилищен кредит

 Полезна информация:Кандидатствай сега

С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.