1. icon-credit-housing.png Жилищен кредит Сега с фиксиран лихвен процент за първите 10 години
 2. icon-credit-most.png Кредит Мост за смяна на жилище Купете ново жилище като в същото време продадете притежаван от вас имот
 3. icon-credit-building.png Жилищен кредит за строителство Финансирайте строителство на своето жилище
 4. icon-credit-mortgage.png Ипотека Потребителски кредит с ипотека
 • Кандидатствай сега
X
 1. Продукт
 2. Лични данни

Жилищен кредит

Сега с фиксиран лихвен процент за първите 10 години


с размер:


Срок в месеци:

месеца


Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Данни за контакт


 1. Можете да се свържете с мен *:

Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Жилищен кредит

Сега с фиксиран лихвен процент за първите 10 години
Предимства на кредита:
5.19 % фиксиран годишен лихвен процент за първите 10 години
До 30 години срок на погасяване
Калкулатор:
 1. Изберете размер на вашия кредит:
 2. Изберете срок на вашия кредит (месеци):

УСЛОВИЯ ПО ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ В ЛЕВА С ФИКСИРАН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА ПЪРВИТЕ 10 ГОДИНИ: 

 • 5.19 % фиксиран годишен лихвен процент за първите 120 месеца
 • 5.19 % променлив годишен лихвен процент за останалия срок 
 • Срок на изплащане до 30 години
 • Без такса одобрение при рефинансиране на съществуващи кредити


ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 • Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години 

Пример за кредит 75 000 лева за 20 години с 4.39% фиксиран лихвен процент за първите 24 месеца, 5.69% фиксиран лихвен процент за останалите 96 месеца, 5.69 % променлив лихвен процент за останалия срок на кредита

Пример за кредит 75 000 лева за 20 години

 • ГПР – 6.04% за лева;
 • Фиксиран лихвен процент за първите 120 месеца и променлив лихвен процент за останалия срок на кредит 5.19% за лева;
 • Месечна вноска – 521.86 лв.;
 • Брой месечни вноски – 240 месеца;
 • Такса Одобрение – 380 лв.;
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.;
 • Такса за оценка на имот 110 лв.;
 • Държавна такса за вписване на ипотека 75лв;
 • Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за 
  кредит: 4009.15 лв**.;
 • Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 924.95 лв.;
 • Обща дължима сума – 127 167.43 лв.

**Ако отговаряте на изискванията на банката и избраният застраховател е "Дженерали Застраховане" АД.


Жилищният кредит е целеви кредит, който се отпуска за:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на съществуващ жилищен кредит

 Полезна информация:Кандидатствай сега

С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.