1. icon-credit-housing.png Жилищен кредит Жилищен кредит ПРОМО 2.99% лихва
 2. icon-credit-most.png Кредит Мост за смяна на жилище Купете ново жилище като в същото време продадете притежаван от вас имот
 3. icon-credit-building.png Жилищен кредит за строителство Финансирайте строителство на своето жилище
 4. icon-credit-mortgage.png Ипотека Потребителски кредит с ипотека
 • Кандидатствай сега
X
 1. Продукт
 2. Лични данни

Ипотека

Потребителски кредит с ипотека


с размер:


Срок в месеци:

месеца


Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Данни за контакт


 1. Можете да се свържете с мен *:

Всички полета маркирани с * са задължителни.


С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.


Информиран съм, че "Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.

Ипотека

Потребителски кредит с ипотека
Предимства на кредита:
По-дълъг срок на изплащане
Лесна процедура за отпускане
Калкулатор:
 1. Изберете размер на вашия кредит:
 2. Изберете срок на вашия кредит (месеци):

Основни предимства:

 • Без ограничения в размера на кредита (размерът на кредита зависи само от пазарната оценка на обезпечението)
 • Дълъг срок на изплащане (до 20 години)
 • Лесна процедура за отпускане
 • Прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване

  Размер на кредита
  • Минимум: 5000 лв/равностойността в евро
  • Mаксимум: до 70% от пазарната оценка на ипотекирания недвижим имот

Валута на кредита

 • Лева или Евро


 Срок

 • От 3 до 20 години


Кандидатствай сега

С натискане на бутон „Кандидатствай сега” бихте могли да кандидатствате онлайн за избрания от Вас кредит, като на база предоставената от Вас чрез този сайт информация можете да получите предварителен отговор за възможността да получите кредита.